دانلود اپلیکیشن

اپلیکیشن قله 🙂 تا قله ی موفقیت با شماست.

گروه مشاوره آکو یک گروه توانمند و پرتجربه از دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف تحصیلی از دانشگاه‌های برتر ایران می‌باشد. نتایج به‌دست‌آمده خود گواه سیستم عملکردی این گروه می‌باشد. گروه مشاوره آکو دارای یک سیستم جامع بر مبنای پشتیبانی حرفه‌ای و کنترل 24 ساعته دانش آموزان می‌باشد.

اپلیکیشن قله 🙂 یک اپلیکیشن سایت محور است که برای راحتی کار دانش آموزان طراحی شده است.  این اپلیکیشن امکانات خرید و دانلود فایل ها و ویدئوهای آموزشی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. همچنین این اپلیکیشن دسترسی به فروشگاه و مجله آکو را نیز مهیا کرده است.